Město PÍSEK

Vyhlášky a nařízení

V/4b Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místních poplatcích ve městě Písku.pdf - účinnost od 03.07.2015 - 226.31 KB  odkaz otevře nové okno

V/4a Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místních poplatcích ve městě Písku.pdf - 921.18 KB  odkaz otevře nové okno

V/4 Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místních poplatcích - účinná od 01.01.2013.pdf - 506.69 KB  odkaz otevře nové okno

V/2 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O MĚSTSKÉ POLICII - 81.5 KB  odkaz otevře nové okno

V/7 OZV č. 6/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů, autovraků a systému nakládání se staveb. odpadem, ve znění OZV č. 4/2009, OZV č. 2/2011 a OZV č. 6/2012 – úplné znění – účinnost od 01.01.2013 - 315.14 KB  odkaz otevře nové okno

V/8 Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství - 1.72 MB  odkaz otevře nové okno

V/10 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - od 01.09.2012 .pdf - 195.17 KB  odkaz otevře nové okno

V/13 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o vymezení školských obvodů spádových základních škol ve městě Písku - účinnost od 01.01.2011 - 146.25 KB  odkaz otevře nové okno

V/15 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o provádění výkopových prací na pozemních komunikacích města Písku ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 (vyhláška o výkopových pracích) - 39 KB  odkaz otevře nové okno

V/18 Vyhláška č. 6/98 o chráněném území historického centra města Písek.pdf - 194.9 KB  odkaz otevře nové okno

V/18 K vyhlášce č. 6/98 o chráněném území historického centra města Písek - památková zóna.pdf - 1 MB  odkaz otevře nové okno

V/19 Vyhláška o závazných částech regulačního plánu "Písek – Čechova ulice" - 79 KB  odkaz otevře nové okno

V/20 Vyhláška č.1/2003 o závazných částech regulačního plánu zóny Vnitroblok Gregorova ulice - 142 KB  odkaz otevře nové okno

V/24 Vyhláška č. 1/2002 Požární řád města Písek - 177.5 KB  odkaz otevře nové okno

V/27 Vyhláška o závazných částech regulačního plánu "Písek - Putimská Vysoká" - 103 KB  odkaz otevře nové okno

V/28 vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství - od 01.07.2009 - 2.55 MB  odkaz otevře nové okno

V/28 vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství - změna od 07.10.2014.pdf - 1.6 MB  odkaz otevře nové okno

V/29 vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí - účinnost od 01.01.2010 - 27.5 KB  odkaz otevře nové okno

V/30 Vyhláška č. 08/2011, o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno - 269.55 KB  odkaz otevře nové okno

N/2 Nařízení města Písku o stanovení koeficientu růstu nájemného ze dne 17.5.2001 - 21.5 KB  odkaz otevře nové okno

N/3 Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve městě Písku - účinnost od 01.10.2009 - 65.5 KB  odkaz otevře nové okno

N/4 Nařízení města Písek č. 2/2010 o zimní údržbě komunikací - od 01.11.2010 - 4.64 MB  odkaz otevře nové okno

N/5 Nařízení města Písek č. 2/2006 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - 40 KB  odkaz otevře nové okno

N/7 Nařízení města Písek č. 3/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - 37 KB  odkaz otevře nové okno

N/8 Nařízení města Písek č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád, jak vyplývá ze změn provedených nařízením č. 03/2011, č. 07/2011, č. 01/2012 a 01/2015.pdf.pdf - 315.54 KB  odkaz otevře nové okno

N/9 Nařízení města Písek č. 3/2009 záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - 87.5 KB  odkaz otevře nové okno

zpět
Medailonek města Písku

E-SLUŽBY ÚŘADU

Czech POINTE-podatelnaeGON centrumMapové podkladyPovodňový plánRezervace a monitoring přepážekVeřejné zakázky Žádosti a formuláře

POČASÍ

ZPRAVODAJ

Archiv nových i starších článků, které popisují dění v regionu.
VÍCE

 

DOTAZY A ODPOVĚDI

Dobrý den, prosím o informaci, kdy matrika vypíše volné termíny pro konání svateb v roce 2016. Rád bych měl s přítelkyní svatbu v květnu příštího roku 2016 ve Vráži. Ale bez vypsání termínů nejsme schopni si zařídit potřebné věci a asi budem nuceni svat...Vážený pane, tyto termíny budou vypsány do konce týdne. S pozdravem...

VÍCE
 
 
http://www.czechpoint.cz        http://www.crr.cz        http://www.jhk.cz/        http://www.edb.cz/        http://www.axis4.info/        http://europa.eu/        http://www.bezkorupce.cz/protikorupcni-linka/

(odkazy partnerů míří pryč z tohoto webu a otevírají se do nového okna)