Město PÍSEK

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A POMOCI

- na území správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, (přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce, krajským úřadem a ostatními institucemi);

- zajišťuje terénní sociální práci pro cílové skupiny osob (zejména zdravotně postižené, rodiny s dětmi, osoby v hmotné nouzi, seniory, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v obtížných životních situacích) na území města i ORP;

- zajišťuje sociální poradenství pro dané cílové skupiny, v případě potřeby zprostředkovává občanům pomoc prostřednictvím městské sociální sítě, případně jiným vhodným způsobem;

- zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;

- koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky;

- v souvislosti s výkonem činnosti sociální práce vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí;

- na základě oznámení zdravotnických zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout sociální služby a zprostředkovává jejich poskytnutí;

- zajišťuje nákup a distribuci lékařských předpisů označených modrým pruhem;

- projednává přestupky na úseku zdravotnictví;

- vydává a vede evidenci parkovacích průkazů, označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou;

- zajišťuje agendu opatrovnictví za město Písek osobám, které byly omezeny nebo zbaveny způsobilosti k právním úkonům;

- vykonává za město Písek funkci opatrovníka nezletilým v soudním řízení, pokud je k výkonu této funkce starostou města zmocněn;

- vede agendu příspěvků na sociální účely;

- připravuje podklady pro jednání sociální komise;

- spolupracuje na realizaci procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování; monitoruje plán sociálních služeb;-

- při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb zastupuje osobu, která podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce;

- zpracovává návrhy pro jednání rady města a vede evidenci bytů v domech s pečovatelskou službou;

- vede správní řízení při stanovování úhrad za stravu a péči o dítě, které je umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření;

- pomáhá příslušníkům národnostních menšin při řešení jejich situace;

- vede správní řízení v rámci rozhodování při ustanovování zvláštního příjemce důchodu pro občany s trvalým bydlištěm na území města.zpět
Akce v Písku

E-SLUŽBY ÚŘADU

Czech POINTE-podatelnaeGON centrumMapové podkladyPovodňový plánRezervace a monitoring přepážekVeřejné zakázky Žádosti a formuláře

POČASÍ

In-počasí odkaz otevře nové okno

ZPRAVODAJ

Archiv nových i starších článků, které popisují dění v regionu.
VÍCE

 

DOTAZY A ODPOVĚDI

Rokycanova ulice nové čp. 222 na budově i číslo pp 14.Cikánsé centrum za podpory voliču neprošlo..tak tohle v tichosti prošlu...budova na rohu 6ižkovy a Rokycanovy ulice..(byvalá Harmonika).....kam větnamský majitel stěhuje nepřizpusobivý cikány za 5000 n...Váženy pane Rozhoni, podstatou Vašeho dotazu jsou výhrady k činnosti majitele soukromého domu, kde vliv města na skladbu nájemníků a jejich chování je minimální. Narušování veřejného pořádku monitoruje městská policie. Děkuji Vám za vším všímavost a záj...

VÍCE
 
 
http://www.czechpoint.cz        http://www.crr.cz        http://www.jhk.cz/        http://www.edb.cz/        http://www.axis4.info/        http://europa.eu/        http://www.linka199.cz

(odkazy partnerů míří pryč z tohoto webu a otevírají se do nového okna)